Connect with us

Przemysł i biznes

Technika spawania półautomatem spawalniczym

Technika spawania półautomatem spawalniczym inaczej zwanym migomatem jest nie tyle zaawansowana co wymagająca pewnego rozeznania i praktyki. Przed przystąpieniem do tej czynności należy wykonać kilka czynności. Przede wszystkim konieczny jest dobór parametrów. Na początek rodzaj i biegunowość prądu spawania. Stosuje się tutaj prąd stały o biegunowości dodatniej. Powoduje to stapianie drutu i to bardzo intensywnie. Wyższa klasa migomatów pozwala na spawanie nie tylko prądem stałym lecz również pulsacyjnym jak i podwójnie pulsacyjnym. Największą korzyścią spawania prądem pulsującym jest spoina wolna od odprysków co pomaga podczas badanie spoin o prawidłowym przekroju bez porowatość. Kolejny problem to natężenie i napięcie na łuku spawalniczym. Im wyższe napięcie tym dłuższy łuk spawalniczy a co za tym idzie szersze spoiwo ale mniejsze wtopienie. Zbyt duże napięcie może spowodować porowatość i niestabilność spoiwa. Aby przebieg spawania był prawidłowy konieczne jest aby odpowiednio nastawić prędkość podawania drutu. Jest to konieczne jeśli chcemy prawidłowo spawać. Ważne jest też aby dobrać średnicę drutu w sposób odpowiedni do spawanego materiału. Gaz osłonowy jest równie istotny a ich dobór zależny jest od rodzaju stali jaką spawam. Prędkość spawania jest parametrem wynikowym dla danego natężenia prądu i napięcia łuku, przy zachowaniu właściwego kształtu spoiny. Gdy prędkość spawania ma być nawet nieznacznie zmieniona, należy zmienić prędkość podawania drutu lub napięcie łuku. Ostatni istotny warunek to pochylenie uchwytu spawalniczego. Wszystko to zależy od kierunku pochylenia. Pochylenie w kierunku spawania zwiększa głębokość, kierunek przeciwny natomiast zmniejsza głębokość pozwalając na spawanie cieńszych materiałów.